Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti'nde bilim insanlarının hayvanlar üzerinde araştırmalar yapabilmesi, "6 Temmuz 2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Orman Bakanlığının hazırladığı Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" te belirtilen hususlara uyulması ile mümkün olmaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi hayvan deneyi içerikli tüm bilimsel araştırmalar, eğitim-öğretim etkinlikleri (araştırma, tez ve laboratuvar çalışması v.b.) ve testler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilmelidir.

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), yapılan başvurular üzerine ayda en az bir kere ve salt çoğunlukla toplanarak hayvanlarla gerçekleştirilecek deneylerde kullanılan yöntemler ve hayvan bakımı koşullarının hayvan hakları bakımından uygunluğunu değerlendirir. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK ) tarafından organize edilen ve her yıl yapılan Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı, Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezi’nin (TICAM) sorumluluğu altında yürütülür.