HADYEK Üyeleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), Üniversitemiz Senatosunun 13.06.2007 tarih ve 11/1 sayılı kararıyla kurulmuştur. Buna ilişkin Yönerge de 13.06 2007 tarih ve B.30.2.OGÜ.0.00.00.00-11 sayılı karar gereği kabul edilmiştir. Kurulan Yerel Etik Kurul için anılan Yönergenin 7. maddesi gereğince 4 yıllık süreyle Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen üyeler görevlendirilmiştir.

BAŞKAN:
Prof. Dr. Kevser EROL: ESOGÜ Tıp Fak. Farmakoloji Anabilim Dalı

ÜYELER:
Prof. Dr. Kubilay UZUNER: ESOGÜ Tıp Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ: ESOGÜ Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Emel ULUPINAR: ESOGÜ Tıp Fak. Anatomi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nurdan KIRIMLIOĞLU: ESOGÜ Tıp Fak. Deontoloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Ünal ÖZELMAS: ESOGÜ Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Engin YILDIRIM: ESOGÜ Tıp Fak. Farmakoloji Anabilim Dalı
Vet.Hek. Yrd.Doç.Dr. Oya Eralp İNAN: TICAM Veterineri
Vet. Hek. Refik ARTAN: Üniversite ile çıkar ilişkisi olmayan sivil toplum kuruluşuna (Vet. Hek. Odası) kayıtlı T.C. vatandaşı üye. (Hayvanları Koruma Derneği Üyesidir)
Avukat Şükrü KIRDEMİR: Deney hayvanı ile çalışmayan, kurum ile çıkar ilişkisi olmayan T.C. vatandaşı sivil bir üye.(Eskişehir Barosuna Kayıtlıdır)